Algemene voorwaarden webshop 

 

 

VERZENDING 

 

Levering mogelijk in België op een adres of een afhaalpunt.
Het leveringsadres mag geen postbusadres zijn. 
Bij een foutief doorgegeven adres, is dit de verantwoordelijkheid van de consument. 
En kan dit leiden tot extra kosten. 
De kosten van transport en levering (via Bpost) worden afzonderlijk vermeld. 
Levering van de producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen de vijf dagen (pakjes worden verzonden op maandag, donderdag, vrijdag en zaterdag)
Dit kan evenwel langer duren in geval van overmacht of niet tijdige bevoorrading van onze leveranciers. 
De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de consument, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Voor vertragingen bij BPOST zijn wij niet aansprakelijk. 

Wanneer u recht heeft op gratis verzending en u komt het pakket alsnog ophalen ter plaatse of wil het adres wijzigen wanneer het eticket al is gedrukt, zullen deze kosten worden verrekend van het aangemaakte eticket.


We hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de consument betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de consument betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding. 


HOUVANJEHUID kan niet verantwoordelijk geacht worden voor de beschadiging, diefstal of het verlies van goederen tijdens de verzending. Wij doen er alles aan om de goederen zo goed en veilig mogelijk te verpakken en je pakket wordt verzonden inclusief verzekering.

 

RETOUR 

 

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 6 april 2010 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij of zij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de tien dagen vanaf de dag die volgt op de levering. 

Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen in originele staat, binnen dezelfde termijn, met de originele labels, ongebruikt en in de originele verpakking op eigen risico en kosten terugsturen of brengen naar HOUVANJEHUID, Ninoofsesteenweg 1024N, 1703 Schepdaal, België. 

 

Helaas kunnen we een terugname van make-up producten niet aanvaarden omwille van hygiënische redenen. 

Geopende verpakkingen worden niet in retour genomen. Sommige verpakkingen zijn voorzien van een zegel, indien deze gescheurd is, kunnen de producten ook niet worden teruggenomen. 

Indien U een product wilt retourneren zijn alle verzendkosten voor eigen rekening. 
Deze dienen goed te worden verpakt – schade tijdens het transport is voor eigen rekening. U kan producten ook komen retourneren in de praktijk HOUVANJEHUID, Ninoofsesteenweg 1024N, 1703 Schepdaal, België. 

 

Bij aankomst van de goederen zal HOUVANJEHUID alles controleren. Bij een geslaagde controle, krijgt u het betaalde bedrag van de goederen teruggestort, uitgezonderd de verzendkosten. 

 

BETALINGEN 

 

Alle prijzen zijn inclusief 6% of 21% BTW en exclusief verzendkosten. 
De verkoper behoudt zich het recht om prijzen op ieder moment te wijzigen. 
De verkoper behoudt zich het recht voor de verschuldigde prijs na het totstandkomen van de overeenkomst te wijzigen bijvoorbeeld op basis van prijswijzigingen van invloed op de verzendingskosten, nieuwe taksen of (typ)fouten. 
Indien de prijs wordt verhoogd, dan heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden zonder kosten te zijner last noch gehoudenheid van de verkoper tot het betalen van eventuele schadevergoeding. 
De producten blijven eigendom van de verkoper tot deze de prijs volledig en definitief betaald heeft gekregen. 

Betalingen via de webshop (verzendingen of afhalingen) gebeuren uitsluitend via het betalingssysteem van Mollie. 

Goederen worden pas geleverd na ontvangst van betaling.